Ống Ghen Luồn Cáp CP-System

Liên hệ

Ống Ghen Luồn Cáp CP-System cáp chịu lực, dùng bảo vệ cáp ngầm, bảo vệ cáp viễn thông, cáp ngầm điện lực, thay thế sản phẩm ống nhựa thẳng với những ưu điểm vượt trội.
Ống bảo vệ tốt các loại cáp như cáp ngầm, cáp viễn thông và cáp ngầm điện lực.
Ống chịu lực tốt, đây là sự lựa chọn tuyệt vời nhằm thay thế ống nhựa trước đây