Xích Dẫn Cáp Nhựa Brevetti Stendalto

Liên hệ

  • Khoảng cách di chuyển xa lên đến hơn 400m.
  • Bao phủ cả hành trình quay lên đến 540°
  • Xích dẫn cáp nhựa Brevetti Stendalto – Italia