Xích Dẫn Cáp Thép TL 180 – DONGJUN

Liên hệ

  • Xích dẫn cáp thép DỌNG JUN – Trung Quốc chất lượng cao
  • Cho hiệu quả dẫn hướng đi kèm với khả năng bảo vệ tuyệt vời
  • Hỗ trợ đến 3 loại: Loại 1, Loại 2 và Loại 3