Máng Dẫn Nhựa CP-System Guide Channel

Liên hệ

Máng dẫn nhựa CP-System Guide Channel có công dụng định hướng cho xích dẫn cáp, được áp dụng để đảm bảo xích dẫn cáp S-Type luôn đi đúng hướng và an toàn trong quá trình vận hành, đặc biệt là các công trình cần vận chuyển đường dài.