Máng Xích Cáp TSUBAKI TKP35 Series

Liên hệ

  • Máng xích cáp TSUBAKI TKP35 Series được tốt ưu trọng lượng
  • Tối ưu hiệu quả dẫn hướng và bảo vệ dây cáp/ ống dẫn, chịu lực tốt
  • Thiết kế đặc trưng với các thanh ngang mở vào trong hoặc ra ngoài